Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się
PKP Cargo

Kalendarz wydarzeń


O Skansenie Chabówka

O Parowozowni Jarocin

O Parowozowni Skierniewice

O Stacji Muzeum w Warszawie

O Parowozowni Wolsztyn

O Zduńskiej Woli

Parowozownia Wolsztyn

Parowozownia Wolsztyn to zabytkowy, ponad stuletni kompleks parowozowni, który przetrwał do dziś w niezmienionym stanie. Zbudowana w 1907 r. hala parowozowa może pomieścić 8 lokomotyw. Do 2014 r. parowozownia miała status ostatniej czynnej parowozowni w Europie z planowym ruchem parowozów. W parowozowni znajduje się ok. 30 sztuk pojazdów, m.in. unikatowe lokomotywy Tr5, Ok22, Ok1, Pm36 oraz zabytkowe wagony. Obecnie prowadzony jest jedynie ruch turystyczny. Parowozownia jest dostępna dla turystów przez cały rok. Znana jest w całej Europie, a nawet świecie z organizowanych co roku międzynarodowych wydarzeń z udziałem czynnych parowozów pod nazwą „Parada Parowozów”.

Od stycznia 2017 roku parowozownia Wolsztyn działa w ramach utworzonej tam przez PKP CARGO i władze samorządowe Instytucji Kultury.

Zapraszamy na stronę Parowozowni Wolsztyn: parowozowniawolsztyn.pl.

Skansen w Chabówce

Skansen powstał w 1993 roku na terenie odbudowanej w 1947 roku parowozowni. Historyczny tabor - lokomotywy i wagony gromadzone były tam od połowy lat 80- tych. Ekspozycję urządzono na wolnym powietrzu, ustawiając wiele eksponatów na specjalnie zbudowanych cokołach. Skansen posiada najliczniejszą i najbardziej różnorodną pod względem ilości typów kolekcję historycznego taboru trakcyjnego i wagonowego. Najcenniejszym obiektem w zbiorach Skansenu jest najstarszy zachowany parowóz w Polsce tendrzak TKb-1479, wybudowany w 1878 roku w Berlinie. Wiele eksponatów to nieliczne lub wręcz pojedyncze egzemplarze danej serii, jak choćby Ty37-17 zbudowany w 1938 roku w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu czy Okz32-2 jedyny zachowany przedwojenny parowóz przystosowany do pracy na liniach górskich. Skansen dysponuje także wieloma czynnymi parowozami, dzięki czemu może prowadzić pociągi retro po malowniczych liniach kolejowych do Nowego Sącza, Zakopanego i Suchej Beskidzkiej (i dalej w kierunku Krakowa).d Skansen w Chabówce, który jest największą tego typu ekspozycją w Polsce, odwiedza rocznie kilkadziesiąt tys. osób. Skansen udostępnia także historyczny tabor na potrzeby produkcji filmowych. Wśród najbardziej znanych produkcji ostatnich lat należy wymienić należy filmy "Lista Schindlera", "Przedwiośnie", "Szatan z siódmej klasy", "Złoto Dezerterów", "Sława i Chwała". Skansen prowadzi działalność nie tylko w zakresie ekspozycji taboru zabytkowego i bieżącego utrzymania taboru, ale także napraw zabytkowych wagonów i – w ograniczonym zakresie - napraw okresowych parowozów niektórych serii.

Jednym z największych atutów Skansenu jest sąsiedztwo malowniczej linii byłej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, zbudowanej przez austriackie C.K. Koleje Państwowe w latach 1882 – 1884 w celach militarnych. Stanowi ona obecnie jeden z najcenniejszych zabytków techniki w Europie Środkowej. PKP CARGO wraz małopolskim urzędem marszałkowskim realizują projekt pt. „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej”, którego celem jest zwiększenie dostępności turystycznej i aktywizacja miejsc oraz obiektów turystycznych położonych wzdłuż tej linii. PKP CARGO ciągle poszerza ofertę działalności Skansenu, organizując tam program „Lato z parowozami.

Zapraszamy na stronę Skansenu w Chabówce: skansenchabowka.pl.

Parowozownia Jarocin

Powstanie parowozowni związane jest z otwarciem linii kolejowych: Oleśnica – Gniezno (1875 r.) i Poznań-Kluczbork (1876 r.). Powstał wtedy obiekt parowozowni z warsztatami naprawy parowozów i wagonów. W 1910 roku znajdowały się tu 22 zadaszone stanowiska postojowe, zasieki węglowe, wieża wodna i trójkąt torowy. W 1939 roku stacjonowało tu 47 parowozów. W czasie wojny halę rozbudowano do 28 stanowisk. Już po wojnie zamontowano 22 metrową obrotnicę. Zmieniony i podniesiony został dach hali. Obiekt wyposażony był w 4 dźwigi do nawęglania i 5 żurawi wodnych. W 1992 roku wycofano z użytkowania parowozy, a w grudniu 2010 roku zarządzaniem parowozowni zajęło się powstałe w 2007 roku Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej. Za główny cel postawiło sobie ono rewitalizację zdegradowanej części dawnej parowozowni i stworzenie w niej muzeum techniki kolejowej, W marcu 2012 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego zaakceptował regulamin Muzeum Parowozownia Jarocin, wpisując je tym samym do krajowego rejestru muzeów.

Zapraszamy na stronę Parowozowni Jarocin: parowozownia.wjarocinie.pl.

Parowozownia Skierniewice

Parowozownia powstała w 1845 roku w związku z budową Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. W 1879 roku została rozbudowana do 24 stanowisk. Po zakończeniu I wojny światowej parowozownia obsługiwała ruch towarowy na odcinku od Warszawy do Piotrkowa oraz lokalny ruch osobowy. W 1939 roku miała status parowozowni pomocniczej. Podczas II wojny światowej Niemcy w ramach przygotowań do wojny ze Związkiem Sowieckim rozbudowali obiekt. Po modernizacji stacjonowało w Skierniewicach 50 parowozów, w większości towarowych niemieckiej serii 58 (polska seria Ty1), wymienionych następnie na Ty23. Do lokalnego ruchu osobowego używano pruskich maszyn serii 13 (polska Pd5). Po II wojnie światowej parowozownia obsługiwała trakcją parową pociągi zbiorowe i manewry. Pierwsza lokomotywa spalinowa dotarła do Skierniewic w 1970 roku, a lokomotywy elektryczne dopiero w 1987 roku. Dwa lata później, w 1989 r. zakończyły tam pracę eksploatacyjną parowozy, a w 1991 roku, po 146 latach działalności lokomotywownia została postawiona w stan likwidacji.
W 1994 roku zespół parowozowni został wpisany do rejestru zabytków, a w 2002 r. przeszedł na własność Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, które tam zaczęło gromadzić zbiory.

Obecnie w parowozowni znajduje się ponad 100 jednostek taboru kolejowego, w tym wiele unikatowych, jak np. jedyny zachowany akumulatorowy zespół trakcyjny systemu Wittfelda z 1913 roku, czy najstarszy w Polsce czynny wagon pasażerski z 1889 roku. Oprócz kolekcji taboru funkcjonuje tam wystawa historycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W parowozowni organizowane są wydarzenia upamiętniające rocznice związane z historią kolei (m.in. 50 lat linii Sochaczew-Łowicz, 160 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej), ochroną kolejowego dziedzictwa narodowego (Noce Muzeów) lub propagujące zalety publicznego transportu kolejowego (m.in. Piknik rodzinny, Festiwal Karawana, Rajd zabytków techniki). Inne formy działalności popularyzatorskiej to dni otwarte, lekcje dla klas szkolnych lub spotkania z udziałem dawnych pracowników Parowozowni. W czasie trwania imprez oraz dni otwartych parowozownię odwiedza kilka tysięcy osób. Działalność parowozowni opiera się wyłącznie na pracy członków i wolontariuszy Stowarzyszenia.

Zapraszamy na stronę Parowozowni Skierniewice: www.psmk.org.pl.

Stacja Muzeum

Stacja Muzeum to samorządowa instytucja kultury powołana w 2015 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Polskie Koleje Państwowe. Stacja przejęła zbiory i siedzibę po zlikwidowanym z końcem marca 2016 roku Muzeum Kolejnictwa. Stacja do czasu wybudowania nowoczesnej siedziby w zachodniej części terenu warszawskich Odolan prowadzi swoją działalność w budynku nieczynnego dworca Warszawa Główna Osobowa, położonego przy ulicy Towarowej 3 w Warszawie.

Gromadzi się tam liczne zabytki techniki kolejowej, takie jak tabor kolejowy, elementy infrastruktury kolejowej, a także pamiątki związane z historią kolejnictwa w Polsce. Do najcenniejszych należy parowóz serii Pm3-5 z 1940 roku z opływową otuliną, Os24-7 z 1926 roku, jedyny zachowany w Polsce parowóz tej serii, pociąg pancerny z 1942 roku, wagon salonowy typu 26W tzw. salonka Bieruta z 1939 roku i wiele innych. Stacja prowadzi także bogatą działalność wystawienniczą.

Zapraszamy na stronę Stacji Muzeum w Warszawie: stacjamuzeum.pl.

Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych

(filia Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola)

Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli Karsznicach powstał w 1993 r. jako przyzakładowe muzeum należące do byłego Zakładu Napraw Taboru Kolejowego (ZNTK Zduńska Wola Karsznice). Po zmianach restrukturyzacyjnych na kolei w 2000 r. znalazł się pod opieką finansowanego przez kolej stowarzyszenia „Semafor”.

W Skansenie oprócz ekspozycji zabytkowego taboru udostępniono do zwiedzania Izbę Pamięci, w której zgromadzono archiwalia dokumentujące przeszłość zakładu w Karsznicach oraz wyeksponowano urządzenia techniczne stanowiące uzupełnienie dla kolekcji głównej. Wśród nich min. lokomobila produkcji niemieckiej z 1942 roku, generator prądu warszawskiej firmy Perkun z 1928 roku oraz tokarka kołowa do obróbki zestawów kołowych z 1951 roku amerykańskiej firmy Niels. W 2009 r. Miasto Zduńska Wola przejęło od PKP S.A. nieruchomość na której znajdował się Skansen przejmując jednocześnie na siebie ciężar ponoszenia kosztów jego funkcjonowania.

W latach 2010-2011 roku władze miasta Zduńska Wola wykonały wiele prac konserwatorsko-restauracyjnych przejętego taboru. Odrestaurowano min. parowozy Ty42-9, Ty43-1, Ty45-39, Px48-1723 oraz lokomotywy spalinowe SM41-175, SM30-39, SM03-41. W latach następnych prowadzono dalsze prace inwestycyjne przy poprawie infrastruktury Skansenu. Od 2015 r. Skansen stał się Filią Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Skansen gromadzi 29 cennych eksponatów dokumentujących historię kolejnictwa. W większości jest to unikalny tabor kolejowy, parowozy, lokomotywy zabytkowe wagony oraz inny sprzęt kolejowy. Do najcenniejszych eksponatów które można zobaczyć w Skansenie należą: m.in. parowóz Ty246 „Truman”, Tr21, OKl27, Ty2, Ty43, Ty45, Pt47, TKb10 „Baziel”, lokomotywy spalinowe, wagony i inne maszyny kolejowe. Skansen znajduje się w bliskim sąsiedztwie Zakładu Napraw Taboru spółki PKP CARGOTABOR w Zduńskiej Woli Karsznicach.

Zapraszamy na stronę Skansenu w Zduńskiej Woli: skansen.zdunia.pl.